3 blistre 12 ks vypredané

3 blistre 12 ks vypredané
Kód produktu: LOVEGRA 3
Pôvodná cena: 48,00 €
Cena bez DPH: 33,00 €
Cena s DPH: 33,00 €
Ušetríte: 15,00 € (31%)
Dostupnosť: Skladom
 
Lovegra 100 mg filmom obalené tablety - 4ks = 1 blister
Vyrába ju svetová spoločnosť Ajanta PHARMA .

ČO JE LOVEGRA A NA ČO SA POUŽÍVA:
Prípravok LOVEGRA je liekom zo skupiny nazývanej inhibítory fosfodiesterázy typu 5. Po jej užití
dochádza pri zodpovedajúcom sexuálnom vzrušení k uvoľneniu hladkých svalových vlákien kontrolujúcich prítok krvi do vagíny, čím sa zvýši prítok krvi do tohto orgánu. Prípravok LOVEGRA Vám pomôže navodiť orgazmus len vtedy, ak dôjde k sexuálnemu dráždeniu. V prípade, že netrpíte poruchami orgazmu, nemal by ste tento liek užívať.
Prípravok LOVEGRA sa používa na liečbu žien s poruchami erekcie. Táto porucha je tiež známa pod
pojmom impotencia. Ide o situáciu, keď žena nemôže počas sexuálneho vzrušenia dosiahnuť
orgazmus.
SKÔR AKO POUŽIJETE LIEK LOVEGRA UŽÍVAŤ
Neužívajte LOVEGRA:
• ak užívate lieky obsahujúce nitráty alebo lieky schopné uvoľňovať oxid dusnatý, ako je napr
isoamyl-nitrit. Tieto prípravky sa najčastejšie používajú pri liečbe angíny pectoris (bolesti na
hrudníka). Prípravok LOVEGRA môže závažne zvýšiť účinok týchto liekov. Ak takéto
lieky užívate, vždy to oznámte svojmu lekárovi. Ak si nie ste istý, vždy sa spýtajte lekára alebo
lekárnika.
• ak ste alergický (precitlivený) na sildenafil alebo na akúkoľvek pomocnú látku lieku.
• ak máte závažnú srdcovú poruchu alebo závažnú poruchu pečene.
• ak ste mali nedávno cievnu mozgovú príhodu (mŕtvicu), srdcový infarkt, alebo ak máte
nízky krvný tlak
• ak máte vzácnu vrodenú poruchu sietnice (ako je retinitis pigmentosa)
• ak ste prišiel o zrak v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu
(NAION).
Prípravok LOVEGRA nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov.
Prípravok LOVEGRA Vám pomôže dosiahnuť orgazmus len ak dôjde k sexuálnemu dráždeniu. Doba, po ktorej začne prípravok účinkovať, je u každého človeka odlišná, ale obvykle sa pohybuje medzi pol až hodinou až hodinou. Ak prípravok LOVEGRA užijete spolu s mastným jedlom, môže sa nástup účinku oddialiť.
Pitie alkoholu môže dočasne zhoršiť schopnosť dosiahnuť orgazmu. Aby ste dosiahli čo najvyššieho účinku tohto lieku, odporúčame pred užitím lieku LOVEGRA nepožívať väčšie množstvo alkoholu.
Ak po užití lieku LOVEGRA nedosiahnete orgazmu alebo je orgazmus nedostatočný pre celý pohlavný styk, poraďte sa o ďalšom postupe so svojím lekárom.
Neužívajte viac ako jednu tabletu lieku LOVEGRA denne.